(0543) 309 12 99
Destek Hattımız
bilgi@kaytekperiyodik.com
E-Mail Adresimiz
Barbaros Mh. Grup Sk. No:7/6
Kocasinan/Kayseri

HAVALANDIRMA VE KLİMA PERİYODİK KONTROLLERİ

Havalandırma tesisatı, tesis içerisinde havanın şartlandırılması, temiz hava sağlanması veya üretim/proses sonucu oluşan kirli havanın çalışanlara ulaşmadan ortamdan uzaklaştırılması için kullanılmaktadır.
Havalandırma ve klima tesisatı periyodik muayenesi ve kontrolü, tesis güvenliği açısından çok büyük öneme sahiptir. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince, yılda en az bir kez muayene ve kontrollerinin yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Yine İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında kayıtlarının tutulması gerekmektedir.
Havalandırma ve klima tesisatı kontrollerinde tesise ait havalandırma projelerinin kurulmuş olan sistem ile uygunluğunun kontrolü, temiz hava debisinin ölçümü, menfez kontrolü,.. vb. çok sayıda parametrede ölçüm ve kontroller gerçekleştirilerek raporlanmaktadır.

KAYTEK, havalandırma ve klima tesisatı periyodik muayenesi ve kontrolü konusunda İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen ilgili standartlar kapsamında MMO(MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI) onaylı kuruluştur. Birbirinden farklı sektörlerde, yıllara yayılan tecrübesi ve tamamı mühendislerden oluşan uzman kadrosu ile havalandırma ve klima tesisatı periyodik muayenesi ve kontrolü gerçekleştirmekte ve raporlamaktadır.

Havalandırma tesisatı, tesis içerisinde havanın şartlandırılması, temiz hava sağlanması veya üretim/proses sonucu oluşan kirli havanın çalışanlara ulaşmadan ortamdan uzaklaştırılması için kullanılmaktadır.

Havalandırma ve klima tesisatı periyodik muayenesi ve kontrolü, tesis güvenliği açısından çok büyük öneme sahiptir. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince, yılda en az bir kez muayene ve kontrollerinin yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Yine İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve

Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında kayıtlarının tutulması gerekmektedir.

Havalandırma ve klima tesisatı kontrollerinde tesise ait havalandırma projelerinin kurulmuş olan sistem ile uygunluğunun kontrolü, temiz hava debisinin ölçümü, menfez kontrolü,.. vb. çok sayıda parametrede ölçüm ve kontroller gerçekleştirilerek raporlanmaktadır.

Havalandırma tesisatı kontrolü yapılırken öncelikli olarak havalandırma tesisatı projesi esas alınır. Fakat bölgemizde bulunan işletmelerin maalesef % 90 ına yakınında havalandırma tesisatı projesine rastlanılmamaktadır. Yaptığımız ölçümlerde fan değerleri ile ölçülen debi karşılaştırılarak tesisatın uygunluğu kontrol edilir. Fandan dağılan hava akımının her bir menfezdeki kontrolü tek tek yapılır ve tesisat bağlantılarının uygunluğu kontrol edilir.

Son yıllarda yapılan denetlemeler sonucu firmalardan havalandırma yeterlilik raporu istenmektedir. Havalandırma yeterliliği işletme doğal ve/veya yapay şekilde bulunan havalandırmanın işletmede çalışan kişi sayısı ve havalandırmanın ölçümü yapılacak olan bölümün hacmi dikkate alınarak doğal ve/veya yapay havalandırma vasıtasıyla oluşturulan debininde hesaba katılarak bulunan değerin standartlarda belirtilen değerlerin üstünde olup olmadığını kontrol etmektir. Bu kontrollerde mevcut havalandırma tesisatı varsa fanın debi kontrolü yapılır. Ayrıca işletmede bulunan kapı pencere havalandırma kapaklarının alanı hesaplanarak buralardan işletmede oluşan hava akım hızı da ölçülerek debi hesabı yapılır. Bu hesabın yeterlilik kontrolü yapılacak bölümün hacmine bölünmesiyle saatteki hava değimi sayısı hesaplanır. Bulunan bu değer firmaların faaliyet alanına göre farklılık göstermektedir.

MAHAL CİNSİ SAATTE HAVA  DEĞİŞİM SAYISI
Fırın Atölyeleri ( Ergitme Ve Isıl İşlem  Fırınları ) 30 – 60
Boya Atölyeleri 30 – 60
İşleme Atölyeleri 6 – 10
Bankalar 2 – 4
Otel Barları 4 – 6
Çamaşırhaneler 20 – 30
Fırınlar 20 – 30
Bürolar (*) 4 – 6
Kafeterya Ve Kafeterya Barları 10 – 12
Kargo Ambarları ( Genel ) 6 – 10
Et , Yumurta, V.S Cinsinden Yiyecek Taşıyan Gemi Ambarı 10 – 20
Kantinler 4 – 6
Fotoğraf Stüdyolarındaki Karanlık Odalar 10 – 15
Mantarhaneler ( Mantar Yetiştirilen Mahaller ) 10 – 20
Sinemalar (*) 10 – 15
Ticari Mutfaklar Veya Okul Mutfakları 15 – 20
Ev Mutfakları 10 – 15
Kliseler ½ – 1
Fabrikalar ( Genel ) 6 – 10
Dökümhaneler 20 – 30
Gemilerde Meyve Ambarları 20 – 30
Garajlar ( Oto Tamirhaneleri ) 6 – 8
Toplantı Salonları (*) 4 – 6
Hastanenler 4 – 6
Laboratuarlar 4 – 6
Lavabolar 10 – 15
Yüzme Havuzları 20 – 30
Domuzhaneler 6 – 10
Kümeshaneler 6 – 10
Konut Mahalleri 1 – 2
Lokantalar 6 – 10
Ziyafet Salonları 6 – 10
Bilardo Salonları 6 – 8
Kazan Daireleri 20 – 30
Sınıflar 2 – 3
Klüp Salonları 8 – 10
Dans Salonları (*) 6 – 8
Makina Daireleri 20 – 30
Gemilerde Dinlenme Salonları 10 – 20
Boyahaneler 30 – 60
Tiyatrolar (*) 10 – 15